Procedure for salg af andel – Torstorp 2

Fremgangsmåden ved salg af bolig er følgende:

[ ] Andelshaver / SÆLGER henvender SIG til bestyrelsen i god tid, om
hvornår du/i gerne vil sælge.
Og inden evt. Ejendomsmægler sætter boligen til salg.

Husk en din mail og/eller tlf nr. som interesserede kan henvende sig til.
Fristen for tilbagemelding fra beboerne vil være ca. 14 dage.

[ ] BESTYRELSEN skriver så rundt til alle andelshavere, for at høre om der er nogen som er interesserede i at købe boligen.

[ ] Hvis SÆLGER ikke får nogen henvendelse fra evt. købere i andelsboligforeningen,
SÆLGER selv finde en køber, i henhold til vedtægternes paragraf 14.

 • Prisen for boligen er andelsværdien vedtaget på sidste generalforsamling +/- de forbedringer og mangler der evt. er på boligen.

 • SAMTIDIG med ovenstående aktiviteter, kan SÆLGER påbegynde gennemgangen af boligen.
  Inden salget kan foregå, skal BOLIGEN VURDERES og der skal laves et EL-TJEK og et VVS-TJEK.

  El- og VVS-tjek skal foretages før FOCUS2 VURDERER/gennemgår boligen.
  Når Focus2 gennemgår boligen, vil en fra bestyrelsen deltage, hvis det er muligt.
 • HUSK at SÆLGER skal sende DOKUMENTATION FOR FORBEDRINGER til Focus2 inden gennemgangen.
 • SÆLGER tager selv kontakt til de enkelte firmaer og laver aftaler om hvornår de kan komme ind i boligen.
 • BESTYRELSEN skal godkende nye andelshavere, derfor ser vi gerne, at UNDERSKRIFT af overdragelses papirerne sker på et møde med BESTYRELSEN, SÆLGER OG KØBER efter nærmere aftale.
 • SÆLGER skal ved overdragelsen videregive den nøgler til redskabsskur til ny andelshaver/køber.
 • OVERDRAGELSESAFTALEN er KUN gyldig under forudsætning af, at den er oprettet på foreningens eller administrators kontrakt.

 • Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af BESTYRELSEN

DOKUMENTER I FORBINDELSE MED SALG:

Ved salg gennem ejendomsmægler, skal SÆLGER levere følgende dokumenter til mægleren:
Referat fra sidste generalforsamling
-Nyeste regnskab
-Foreningens vedtægter
Husorden

Ved eget salg, skal SÆLGER levere følgende til KØBER:
Referat fra sidste generalforsamling
-Nyeste regnskab
-Foreningens vedtægter
Husorden

HVIS SÆLGER IKKE HAR DOKUMENTERNE, SKAL SÆLGER ELLER EJENDOMSMÆGLER REKVIRERE DEM FRA FORENINGENS ADMINISTRATOR! (der kan forekomme betaling for denne ydelse)
Eller hente dokumenter fra nedenstående links.

Foreningens Dokumenter
– Husorden
– Vedtægter

Salgs Dokumenter
(Disse dokumenter kræver password, henvend dig til bestyrelsen, for yderligere information)
– Regnskab
– Generalforsamlings Referat
– Vedligeholdelses plan
– Energimærkning

KONTAKT INFORMATIONER
Se denne side for kontakter Foreningens Håndværker Liste

GENNEMGANG AF BOLIG
Focus2 ApS
Aftal med BESTYRELSEN, om hvornår en gennemgang kan passe.

VVS TJEK
Albertslund VVS

EL TJEK
Steinbach’s Installationsforretning ApS
Ved Martin Steinbach

ADMINISTRATOR
Advokatfirmaet Ternstrøm I/S

BESTYRELSEN
bestyrelsen@torstorp2.dk
Eller personlig henvendelse i kontortiden
Første Torsdag i måneden kl. 19.00 – 19.30

Yderligere information om salg af andele
https://www.andelsportal.dk/guides/6-gode-raad-til-selvsalg-af-andelsboliger/
https://www.andelsportal.dk/guides/koeb-salg-andelsboliger/